Công văn và danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDTT 2018 của Sở GDĐT

Công văn và danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDTT 2018 của Sở GDĐT

Kính gửi Ông (bà) Hiệu trưởng các trường tiểu học

Phòng GDĐT chuyển gửi Công văn và danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDTT 2018 của Sở GDĐT.

Đề nghị các trường tải về, báo cho giáo viên trường mình biết và nghiêm túc thực hiện (Miễn lý do vắng mặt).

Thời gian tập huấn: 03 ngày từ ngày 25-27/10/2019. Cụ thể xem trong file đính kèm.

Lưu ý: Vì trùng lịch tập huấn này nên chuyên đề Thể dục và Địa lý cấp TP trường TH Tự Nhiên và TH Thắng Lợi vào ngày 25/10/2019 được chuyển sang ngày 28/10/2019.

Trân trọng!