Danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDPT 2018 (Đợt 2 và 3)

Kính gửi Ông (bà) Hiệu trưởng các trường tiểu học

Phòng GDĐT chuyển gửi Công văn và danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn chương trình GDTT 2018 của Sở GDĐT (Đợt 2 và 3)

Đề nghị các trường tải về, in và báo cho giáo viên trường mình biết và nghiêm túc thực hiện (Miễn lý do vắng mặt). Cụ thể xem trong file đính kèm.

Thời gian tập huấn: Đợt 2: 03 ngày từ ngày 01/11-03/11/2019

                                Đợt 3: 03 ngày từ ngày 08/11-10/11/2019  

Lưu ý: Các trường có giáo viên tập huấn xem lại thông tin nếu có gì sai báo ngay cho đ/c Thơm chậm nhất vào 9h00 ngày 28/10/2019 để kịp báo cáo về Sở GDĐT.Trân trọng!

Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...