Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thanh Nhàn
Họ và tên Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày tháng năm sinh 01/09/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng tổ 4+5
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 4+5
Địa chỉ Tân Minh - Thường Tín - Hà Nội
Điện thoại 0983244866
Email vppthanhnhan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách