Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hà
Họ và tên Nguyễn Văn Hà
Ngày tháng năm sinh 28/01/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Tổ 2+3
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Công đoàn
Địa chỉ Tân Minh - Thường Tín - Hà Nội
Điện thoại 0387937192
Email havannguyen7788@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách